OptimumMetoden®

Med OptimumMetoden som i grunden bygger på postural terapi/träning kommer vi åt grundorsaken till både stelhet och kroniska smärtor i kroppen, förbättrar prestationsfömågan och hjälper dig via OptimumMind-processen att hitta tillbaka till ett permanent mentalt- och känslomässigt välmående. 

Vad är OptimumMetoden®?

Vi på Optimum har arbetat med att hjälpa individer att hitta tillbaka till smärtfrihet, välmående och ökad prestationsförmåga i snart 2 decennier. Vårt mål har från första början varit att hitta grundorsaken till varför människor mår dåligt på olika sätt. 2001 då vi började arbetet handlade det framförallt om att hitta nycklarna till smärtfrihet och optimal fysisk funktion och vi arbetade då framförallt med postural terapi (även kallat postural träning) – en revolutionerande träningsmetodik som härstammar från USA.

Efterhand noterade vi dock att allt fler människor mådde allt sämre både fysiskt och psykiskt vilket ledde till att vi började undersöka hur vi kunde vidareutvecklade metoden för att få ännu snabbare och bättre effekt och även hjälpa personer som mådde dåligt mentalt-känslomässigt. Vi gick mängder med utbildningar och tog lärdom av de absolut bästa inom olika områden i hela världen, vidareutvecklade det och satte sedan ihop kunskaperna till ett system för fysisk och psykisk hälsa som vi idag kallar OptimumMetoden®.

Åtgärda grundorsaken till kroniska smärtor, återkommande skador och förbättra prestationsförmågan!

Trots att  många tränat både rehab, core och mängder av annan ”balanserande” träning är det väldigt vanligt med smärta i muskler och leder, återkommande skador och nedsatt prestationsförmåga på grund av att traditionell träning ofta ändå inte åtgärdat det riktiga problemet.

Problemet är nämligen att man många gånger tränar ”fel” muskler och inte kommer åt de muskler som är designade för att hålla kroppen smärtfri. Studier på människor i natursamhällen visar att de i princip inte lider av kronisk smärta samtidigt som de har en rörlig och stark kropp.
Orsaken är de bibehållit den naturliga muskulära balans som krävs för smärtfrihet och hög prestationsförmåga.  Med kroppen i balans kan man fördela den belastning kroppen utsätts för i olika situationer optimalt och inga snedbelastningar som leder till smärta uppstår.

Lösningen till mentalt-känslomässigt välmående!

Vad är grundorsaken till att så många mår så dåligt psykiskt i västvärlden trots att vi utåt sett har det så bra? Och trots att det finns mängder med olika terapier som borde hjälpa oss att må bra när vi börjat må dåligt?

Svaret är att vi hamnat ur balans på grund av olika obearbetade tankar och känslor och en missuppfattning gällande varifrån vårt välmående/harmoni/inre frid egentligen kommer ifrån.

Vägen tillbaka till mentalt-känslomässigt välmående är kopplad till en djupare förståelse för hur vi fungerar på det psykologiska planet, vilka verktyg vi behöver använda och vilka insikter vi behöver få för att effektivt åtgärda grundorsaken till det dåliga måendet.

Scroll to Top