OptimumMind®

OptimumMind® bygger på ett genombrott i förståelsen av hur människan är uppbyggd på det psykologiska planet och vad som ligger bakom alla människors psykologiska upplevelse av livet.

Vad är grundorsaken till att så många mår så dåligt psykiskt i västvärlden trots att vi utåt sett har det så bra? Och trots att det finns mängder med olika terapier som borde hjälpa oss att må bra när vi börjat må dåligt?

Svaret är att vi hamnat ur balans på grund av olika obearbetade tankar och känslor och en missuppfattning gällande varifrån vårt välmående/harmoni/inre frid egentligen kommer ifrån.

Vägen tillbaka till mentalt-känslomässigt välmående är kopplad till en djupare förståelse för hur vi fungerar på det psykologiska planet, vilka verktyg vi behöver använda och vilka insikter vi behöver få för att effektivt åtgärda grundorsaken till det dåliga måendet.

Scroll to Top